Churchill Farm - A new beginning
Western ridning
 
 

 
CUTTING
CUTTING
Det er hestens opgave at kunne holde en kalv separeret fra flokken uden hjælp fra rytteren. Cutting er den sportsgren i verden der udbetaler flest præmiepenge, næst efter golf og tennis.
Cutting er fantastisk spændende, både at se og ride.

The horse has to keep a cow separated from the herd without any cues from the rider. Cutting is that event that pay most prizemoney, Next after tennis and golf. Cutting is exciting to Watch and ride.
WORKING COWHORSE
Disciplinen består af en dressurdel og en kvæg del. Først skal rytteren demonstrere at han kan håndtere hesten i et forudbestemt mønster. Når det er gennemredet bliver rytteren tildelt en kalv der skal guides gennem tre manøvre. først skal rytteren vise at han kan holde kalven i den ene ende af arenaen, det hedder at boxe kalven. Når dette er vist bringes kalven hen ad den ene langside, og vendes når midten er passeret og inden enden er nået, dette skal ske til begge sider. Derefter bringes kalven til midten af arenaen fri af siderne og cirkles en hel omgang hver vej. Når alt dette er overstået fløjter dommeren af. Dette har rytteren ca. 2min 30 sek. til og foregår i galop.
Det er ikke en sportsgren for tøsedrenge, da farten normalt er høj hen ad langsiden, og hesten vender ind foran kalven og bringer den til et stop. Udvikler ridtet sig ukontrollabelt vil dommeren fløjte rytteren af.

This event contains a reining part and a cow part. n the reining section the rider has to display control over his horse and show a pre designated pattern. After that he'll get a cow into the arena to guide through three maneuvers. First he'll show the ability to keep the cow at the end of he arena, called boxing the cow. When ready the cow will be brought along the fence, past the middle and turned before reaching the end, that'll be both ways. After that the cow should be brought to the open arena, free of the fences, and circled once each way. When the work is over the judge will whistle the rider off. The cow section should not be longer that 2 min. 30 seconds. This event is not for the fainthearted, normally the fence run is pretty fast and the horse turn into the cow to stop and turn it. If the work evolve into being uncontrolled, the rider will be whistled off by the judge.
WORKING COWHORSE
REINING
REINING
Reining er blevet fantastisk populært over hele verden. Hesten skal gennemføre et mønster i galop af forskellig hastighed, demonstrere lange glidestop og hurtige spins. Alt dette i forudbestemte mønstre, hvor der også er changementer. Det helt svære er at vise dette for ekstremt lette hjælpere. Heste 5 år og yngre må rides i to hænder; men de fleste heste bliver vist i en hånd og stangbid fra de er 3 i NRHA regi. Det er dog først et virkeligt krav når hesten er 6 i AQHA og andre avlsforbund.

Reining has become a very popular riding event World wide. The horse has to conduct a pattern in lope of variabel speed and perform long sliding stops and fast spins.all this in a pre designated pattern which also contains leadchanges. The difficult part in this is to demonstrate the maneuvers with extreme light cues. Horses 5 and younger may be showed two handed; but most are showed one handed in a curb bit, particularly in NRHA classes. This is not a must, before the horse is 6 when shown in AQHA or other breed associations.