Churchill Farm - A new beginning
UNDERVISNING / TRÆNING

Steen Merrild underviser i western ridning.

Undervisningen tager udspring i Steens mange år som træner og underviser.

Siden hjemkomsten fra USA i 1991 har Steen tilredet , trænet og Showet heste af mange forskellige racer.

Ud over dette, blev der også arbejdet med problemheste, eller rettere sagt, heste med problemer. Det kunne være alt fra trailerlæsning til accept af rytter eller beslagsmed.

I dag er western rideverdenen så kompleks, at alene de mange forskellige discipliner gør, at der skal specialiseret undervisning til hvis man vil konkurrere på topplan.
Ud over dette kræves der også talentfulde heste specialavlet til de specifikke klasser.

Efter en ulykke i 2008 tager Steen ikke heste i tilridning mere.

Der undervises stort set i alt inden for westerngenren, lige fra:

Håndtering og kast med lasso,
  
    Korrekt brug af bosal og af Two reins,
             
                    Hvordan man får bedre "bidføling" 
                        
                                Samt grundlæggende træning af hest og rytter
                                          
                                              Til mere avancerede manøvre.

Heste trænes, på lektionsbasis, i grundlæggende lydighed og indlæring fra jorden og manøvre under rytter.

Al træning foregår på hestens præmisser med udspring i Californio style Horsemanship.Kvægtræning og undervisning 

Pris / Price
1 lektion 30 minutter  kr. 300,00 inkl. moms.
efterfølgende 25 minutter kr.  250,00 inkl. moms.
+ kørsel. (aftales)

1 lesson 30 minutes Dk. kr. 300,00 incl. vat
following 25 minutes Dk. kr. 250,00 incl. vat
+ transport. (after agreement)

Cow training and lessons 


LESSONS / TRAINING

Steen Merrild gives lessons in western riding.

The lessons are conducted with the experience gained from Steens many years as trainer and clinician.

After moving to Denmark in 1991, steen has tamed, trained and showed horses of many breeds.

Furthermore there has been a substantial work with problem horses, or more correct, with horses with problems. That could matter from trailerloading, or the acceptance of a rider or horseshoer.

To day, the complexity of the world of westernriding with the many different classes, call for specialized knowhow and teaching if one want to compete on top level.
To that, add talented horses, bred especially for the specific event.  

Past an accident in 2008, unbroken horses are not accepted for riding.

Lessons are performed in just about everything within the western frame, as listed below; but not limited to:

Handling and working the lariat,

          Correct use of the bosal and two reins,

                          How to keep a tender mouth and get better hands,

                                       Basic training of horse and rider,

                                                  Onto more advanced moves.

Horses are trained, by the lesson; in basic manners and trainability as ground work, and different exercises under saddle.

All training is conducted with the horses logic in mind and roots in the Californio Style Horsemanship.