Churchill Farm - A new beginningCALIFORNIO CLASSIC
Horsemanship

Steen Merrild is devoted to the original
 Californian way of taming and training horses.
Two reins, Danbars Freckle DK. World Show Qualifyer Working Cowhorse


The traditional "Old School" Californio Style brings the horse through several stages of training, in which the maturity and the physic level of the horse is taken into consideration. 4 to 5 years are easily spend to make a good well educated stock horse.

Part of the reason for this, is that the horse don't work every day. In periods maybe not much at all, because time is no matter.

The California Stockhorse, is the forerunner of nowadays Reining and Working Cowhorse.

The style is unique for the old Spanish possessions on the American West coast and derive from the Spanish Riding school; though specialized for the Spanish Haciendas and Missions in California.

To day it is possible to bring the horse through the different levels faster; but it is still more time consuming to train a horse the ways of the hackamore than the snaffle bit. That fact, is the reason that the industry around show horses, rarely see any benefit for this kind of training, hence show horses in general has to be ready for the three year old futurities.

On the other hand, trainers and horsepeople with knowledge of both ways knows that one get a more refined and longlasting horse through hackamore training.

That is one of the reasons, why the Californio style has gotten this immense renaissance, and huge, world wide, popularity with more and more groups of aficionados raise around this style, also adapting the tack, equipment and dress code.

The goal with this measure of training is to obtain a very handy horse, sensitive and responsive to cues. Working from the haunches, being light on the forehand and committing into at partnership.Steen Merrild praktiserer den traditionelle Californiske metode til at tæmme og træne heste.

Den traditionelle "old school" Californio style tager hesten igennem flere udviklingstrin og der tages hensyn til hestens modenhed og fysiske udvikling. Der er brugt 4 til 5 år eller mere på en god færdig uddannet arbejdshest.

Grunden til at det tager tid, er at hesten ikke arbejder hver dag. I perioder bliver den måske ikke redet meget, fordi man netop har god tid.
 
Den californiske stock horse, er forløberen for nutidens reining hest og working cowhorse.

Stilen er helt unik for de gamle spanske besiddelser på den  amerikanske  vestkyst og baseret på den spanske rideskole specialiseret til brug på de spanske haciendas og missions stationer i California.

I dag kan man godt skole en hest igennem de forskellige stadier hurtigere; men det tager stadigvæk længere tid at træne en hest i hackamore end i snafflebid. Dette faktum har gjort at industrien omkring showheste, sjældent ser nogen fordel i denne træningsform da heste generelt skal være færdigtrænet til Futuritys som tre åringe.

På den anden side, så ved de trænere og hestefolk der praktiserer begge stilarter at man får en mere raffineret og langtidsholdbar hest med hackamoren.

Blandt andet derfor har Californio stilen fået en kolossal renæssance og stor popularitet over hele verden, hvor flere og flere grupper af tilhængere opstår omkring denne stilart, det inkluderer både seletøj, udstyr og påklædning.

Målet med denne træningsform er at få en meget manøvredygtig, 
sensitiv og responsiv hest, der arbejder naturligt på bagparten, er meget let på forhånden, og samtidigt indgår i et partnerskab med rytteren.Peppy Wood DK,

DE FORSKELLIGE UDDANNELSESSTADIER

LEVELS OF EDUCATION

Hackamore, Feodora and browband
Hackamore, Feodora and browband
Tilridning og grundtræning, indtil hesten er stabil og brugbar i det daglige arbejde, foregår med en hackamore med en lidt tyk, rigid og rummelig bosal monteret med fiadora og pandebånd således at hesten ikke kan trække sig ud af hovedtøjet.

Breaking in and basic training, until the horse is fairly solid and useful in daily chores, is done in a hackamore with a 3/4 or 1" bosal, rigid and roomy, mounted with a feodora and browband to avoid the horse pulling it of.
Hackamore, browband and throatlash
Denne løsning bliver ind imellem brugt, indtil man er sikker på at hesten ikke ryster hackamoren af.

This way is used until sure, that the horse dont shake of, the hackamore.
Hackamore, browband and throatlash
Hackamore aka Jaquima
Hackamore aka Jaquima
Når hesten er stabil, skiftes til en lettere hackamore med en tyndere og lettere bosal kun monteret i en strop. I denne hackamore rides hesten 2 - 3 år eller mere, lærer alle de manøvre man bruger og begynder gradvist at blive så velredet og let styret at man kan ride den med en hånd. Undervejs kan det være at man skifter til en endnu lettere bosal i hackamoren, eftersom hesten udvikler sine kundskaber.

When the horse is broke and solid, it is common changing into a lighter bosal just in a hanger. The horse is ridden in that hackamore for 2 to 3 years or more to learn all moves required in the daily work and get savvy and light on the hand to be ridden onehanded. During this the horse might change into an even lighter hackamore, when developing the skills.
Pencil bosal or Bosalita
Inden man giver hesten et bid at bære kan man ride den i bosalitaen og forfine signalgivningen.

Before teaching the horse to carry the bit, it can be ridden for a period in the bosalita to hone the cues.
Pencil bosal or Bosalita
Double rein or Dos riendos
Double rein or Dos riendos
På et tidspunkt vil hesten være klar til at blive færdigskolet i bidet og bliver derfor lagt ind i to tøjler. Hesten lærer først at acceptere og bære et stangbid med medium til høj port alt efter hestens niveau. Under hovedtøjet med stangbidet monteres en tynd og let hackamore med en tynd bosal.
Hesten rides i starten med signaler fra bosalitaen, uden at have tøjler monteret på bidet. Det er for at den skal lære at bære og holde bidet i munden under diverse arbejdsopgaver og manøvre.
Når det er tid monteres tøjlerne på bidet og hesten lærer gradvist at tage signalgivningen fra bidet. Der går ofte 1 år eller mere med denne proces.

During time the horse will be ready to be finished in the bridle. This is done with a Two rein rigging.
First the horse are tought to accept and carry a curb bit with a medium to high port, pending on the level of the horse.
Under the bridle there will be a Bosalita.
In the beginning there are no reins connected to the bit. The horse has to learn to carry and pack the bit under all cues are with the bosalita only. Later reins will be attached to the bit and cueing will gradually be moved to the bit. This process can take a year or more.
Straight up the bridle
Det færdige resultat er at hesten rides i bidet alene, på det tidspunkt vil hesten normalt bære et spadebid, med høj port og kobberbøjler og rides med den letteste hånd.

The finished result is a horse ridden in the bit only. A bridle horse, often in a spadebit, with a spoon and cobber braces and is cued by the lightest hand.
Straight up the bridle